Loading

+ Vợ vắng nhà ngày 1

1 bình luận
Vậy là họ đi... bỏ tôi với bb J bệnh. hức hức :(.

Đêm qua Jade nghẹt mũi khó thở nên bố phải bế ngủ suốt đêm. Bây giờ người rã rời, 4 giờ chiều nay mới có hẹn gặp bác sỹ. Giờ này chắc họ cũng sắp tới HK rồi.
BBJ đang ngủ,


Đi nấu cơm cái đã.
Kết thúc ngày thứ nhất.
Bữa tối:
Bát đũa:
Thôi đi ngủ lấy sức. Còn 14 ngày nữa!
Mọi hình ảnh, bài viết trên blog "Vì cuộc đời đó có đâu mà hững hờ" thuộc về Sanipriya®.
Vui lòng liên hệ tác giả nếu muốn sử dụng những hình ảnh đó.